Ενημερωτικός οδηγός σπουδών ΤΕΙ ΔΜ


  • Απονεμόμενος ακαδημαϊκός τίτλος

    Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Σπουδών τους, οι φοιτητές λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA − Master in Business Administration)». Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης (T.N.Ε.U., Ουκρανία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008 και την έγκριση του ΠΜΣ-ΜΒΑ (ΦΕΚ:183/25-02-2015).

ds label

arrows-pack-free-psd  TEI of W.Macedonia 
 arrows-pack-free-psd  IKY

 

 

 

Επικοινωνία:

e-mail: vicepr-b@teiwm.gr
 
Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
ΤΚ : 50100 Κοζάνη - Ελλάδα